تصویب 5 مصوبه در جهت حل مشکلات سرمایه گذاری منطقه در یازدهمین جلسه رفع موانع تولید جنوب کرمان

یازدهمین جلسه رفع موانع تولید جنوب کرمان با حضور مهندس اسکندری نسب مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری، مهندس مروجی فرد رئیس و معاونان این سازمان، مدیران منطقه ای و استانی و جمعی از سرمایه گذاران در استانداری کرمان برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در این خصوص گفت: در این جلسه 5 مصوبه جدید در جهت حل مشکلات پیش روی سرمایه گذاری منطقه تصویب شد.

وی افزود: 3 پرونده مربوط به حل مشکلات معوقات بانکی سرمایه گذاران، یک پرونده مربوط به حل مشکل تأمین اجتماعی و یک پرونده هم مربوط به حل مشکل گمرکی سرمایه گذاران واحدهای صنعتی و معدنی جنوب از جمله مصوبات این جلسه بود