به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تاریخ 99/4/22 جلسه برنامه ریزی بازرسی از شعب بانک ها با حضور مدیران دستگاه های اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس با فرمانداران، مدیران شعب بانک ها و بهداشت درمان شهرستان های تابعه استان در خصوص ضرورت رعایت پروتکل های اجتماعی برگزار گردید .
در این جلسه راهکارهای پیشگیرانه از انتشار این ویروس مورد بررسی و به سوالات تعدادی از فرمانداران پاسخ داده شد.