جلسه بررسی اخرین وضعیت تسهیلات پرداختی بند الف تبصره ۱۸ در تاریخ ۹۹/۳/۳۱ در محل دفتر جذب و سرمایه گذاری استان  به ریاست جناب اقای اسکندری مدیرکل دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری، بانک های عامل و دستگاه های اجرایی مرتبط به تفکیک بخش های صنعت ومعدن،کشاورزی و خدمات برگزار گردید در این جلسه به منظور بروز رسانی وضعیت طرح های ارسالی دستگاه های اجرایی در حوزه شمال و جنوب استان به بانک ها و تعیین تکلیف نهایی در بازه زمانی معین بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید