مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۹/۰۳/۲۶

گزارش بازدید از واحدهای بهره مند از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ و رونق تولید مربوط به شهرستان های رفسنجان و سیرجان مورخ ۹۹/۳/۲۶

از واحدهای بهره مند از تسهیلات بند الف تبصره 18 و رونق تولید مربوط به شهرستان های رفسنجان و سیرجان در تاریخ 99/3/26 بازدید بعمل آمد


منبع : دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۶  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲